Antywindykacja - daj sobie pomóc

Bezpłatna analiza sprawy

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Antywindykacja online w 3 krokach!

Skontaktuj się z nami!

Mailowo lub telefonicznie

Antywindykacja i oddłużanie Pomoc w oddłużaniu

Rozpoznanie Twojej sprawy

Bezpłatne zapoznanie się ze sprawą

Informacje na każdym etapie windykacji

Wygrane sprawy

Sprawdź naszą skuteczność

Zobacz wygrane sprawy

Czym jest antywindykacyjna?

Antywindykacja to proces sądowy osoby, która otrzymała e­-nakaz zapłaty z e­sądu w Lublinie lub nakaz zapłaty z sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Antywindykacja to pomoc dla dłużnika, który dowiedział się o długu i nakazie sądowym dopiero od komornika sądowego czasami po kilku latach od wydania nakazu zapłaty i po wielu latach od powstania długu. Antywindykacja to działania przedsądowe. Kiedy jeszcze nie ma komornika ale przyszły do nas wezwania.

O nas

Współcześnie antywindykacja to uwolnienie się od zapłaty wierzytelności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych.

Antywindykacja przedsądowa polega na kontakcie bezpośrednim z windykatorami, bankiem funduszem sekurytyzacyjnym, firmą windykacyjną, którzy przekazują informacje o zadłużeniu, czy też zebranie informacji na temat długu. Ten proces przedsądowy ma bardzo istotne znaczenie ponieważ od jakości jego przebiegu zależy szybkość postępowania, w procesie sądowo-egzekucyjnym i skuteczność wierzycieli. Antywindykacja w tym zakresie ogranicza się do telefonicznego, mailowego, pocztowego oraz osobistego kontaktu z wierzycielem mocodawcy, lub ich pełnomocnikami działający w ich imieniu tj. (firmy windykacyjne, kancelarie prawne). Dłużni jest chroniony przed działaniem windykatora dążącym do odzyskania długu proponując np. korzystne rozłożenie na raty zobowiązania, które uległo przedawnieniu. Działalność antywindykacyjna ma na celu przekazywanie w imieniu dłużnika informacji o konkretnej treści, mogące mieć wpływ na przewlekłość postępowania. Wymienione czynności nie tylko wywołują korzystne skutki prawne ale również stanowią główną linie obrony na początku procesu sądowo-egzekucyjnego, ponieważ mogą stanowić istotne źródło informacji w treści powództw przeciw-egzekucyjnych m. in. w (postępowanie upominawczym, nakazowym ).

Antywindykacja sądowa  dotyczy bezpośrednio przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony wierzyciela – sprowadza się umyślnego działania za wszelką cenę pokrzyżowanie planów do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej. Szereg czynności prawnych umożliwia uwolnienie się od roszczenia w drodze procesu sądowego. O możliwości skutecznej antywindykacji sądowej dłużnik dowiaduje się po przeprowadzeniu bezpłatnej analizy prawnej w ciągu 24 godzin od otrzymania dokumentów dołączonych do pozwu wraz z nakazem zapłaty. Warunkiem bezwzględnym skutecznego antywindykacyjnego postępowania sądowego jest możliwość złożenia sprzeciwu w terminie 14 dni od otrzymania nakazu zapłaty.  

 

Antywindykacja komorniczna, obejmujące pełną obsługę kontaktów z komornikiem. Czynności w tym zakresie dotyczą bezpośredniego uczestnictwa w procesie egzekucyjnym tj. nadzorowanie wszystkich czynności prawnych kierowanych z sądu, za pośrednictwem komornika do dłużnika. Pełnomocnik dłużnika na zasadach reprezentacji, bierze pod lupę zakres praktyki prawnej wszystkich stron biorących udział w procesie, tj.( komorników, urzędów, sądowo oraz całej administracji) , a jeśli stwierdzi możliwości formalne,  wszczyna postępowanie p./ko wierzycielom. Istnieją ściśle określone sytuacje prawne umożliwiające na etapie egzekucji komorniczej skuteczne jej umorzenie i uchylenie tytułu egzekucyjnego.  O możliwości skutecznej antywindykacji komorniczej dłużnik dowiaduje się po przeprowadzeniu bezpłatnej analizy prawnej w ciągu 21  dni od otrzymania zlecenia.

 

 

 

Nasze usługi:

  • Antywindykacja
  • Restrukturyzacja Firmy
  • Oddłużanie firm
  • Antyegzekucja
  • Porady antywindykacyjne
  • Wykup długu
  • Sprzeciw od nakazu zapłaty
  • Negocjacje z wierzycielem