Antywindykacja

Jest to usługa mająca na celu ochronę interesów dłużnika. Polega na weryfikacji czy działania podejmowane przez firmę windykacyjną, banki lub komornika są zgodne z prawem i czy nie doszło do nadużyć, a nawet pomyłki.
Nie zawsze sami jesteśmy w stanie obiektywnie spojrzeć na naszą sytuację finansową. Decydując się na antywindykację mamy pewność, że osoby mające wieloletnie doświadczenie w oddłużeniach obiektywnie ocenią naszą sytuację finansową i znajdą praktyczne, a zarazem skuteczne rozwiązania.

Częstym elementem życia firm windykacyjnych jest wykorzystanie nieznajomość prawa. Na przykład proponują rozłożenie na raty zobowiązań, które już się przedawniły. Jeśli takie porozumienie zostanie przez nas zaakceptowane, dług ponownie nabiera mocy prawnej. Na dalszych etapach, praca antywindykatorów jest jeszcze bardziej przydatna. Nie tylko zdejmują z nas ciężar w postaci kontaktowania się z wierzycielami, ale dbają o nasze interesy. Przykładowo jeśli sprawa jest już na etapie egzekucji komorniczej z nieruchomości, mogą przeprowadzić dokładny audyt i jeśli tylko coś będzie nie tak, jak powinno, złożą skargę na czynności komornika czy też na opis i oszacowanie nieruchomości do odpowiedniego organu.

Na czym polega działalność antywindykacyjna? Kancelarie takie podejmują szereg działań mających na celu ochronę dłużnika, przed procedurami egzekucyjnymi, prowadzonymi przez firmę windykacyjną, bank lub inne organy egzekucyjne.

Rodzaje tych działań zależą od firmy, która podjęła trud obrony dłużnika. Do najczęściej spotykanych należą:

  1. Restrukturyzacja zadłużenia – polega na zmianie struktury zobowiązania, pod kątem czasu oraz sposobu spłat, czy wysokości oprocentowania.
  2. Mediacja – dotyczy prowadzenia negocjacji ze stroną wierzyciela oraz organami, które go reprezentują, w celu osiągnięcia lepszych warunków dla dłużnika. Takie działania mogą doprowadzić, nawet do umorzenia znacznej części zobowiązania.
  3. Cesja – czyli zakup wierzytelności, przez osobę trzecią, wobec której dłużnik będzie zobowiązany do spłaty zobowiązania. Jaką robi, to różnicę dla dłużnika? Przede wszystkim taką, że w przypadku cesji, kwota do spłaty może być znacznie niższa, niż ta którą osoba zadłużona miała opłacić swojego dawnego wierzyciela.
  4. Antyegzekucja – jest to proces polegający na zawieszeniu egzekucji komorniczej, w celu przeprowadzenia renegocjacji z wierzycielem. Celem antyegzekucji jest umorzenie egzekucji.

Do innych działań firm antyegzekucyjnych należą: pomoc prawna, reprezentowanie i obrona dłużnika w procesie sądowym, wypracowanie rozwiązań korzystnych dla dłużnika itp.