Kto może liczyć na nas?

Pomagamy przediębiorcom i osobom fizycznym pozwanym w postępowaniu przed zwykłym sądem, jak i E-sądem w Lublinie.  Prowadzimy postępowania w sprawach sądowych udzielając pomocy pozwanym w sprawach wytoczonych przez firmy windykacyjne fundusze sekurytyzacyjne takie jak: Ultimo, Prokura, Best, Kruk,  Open Finance, Universe, Casus Finanse, Presco, Fast Finance, S-Collect, Intrum Justitia Debt, easyDEBT. Wyżej wymienione firmy to przykład tzw. firm windykacyjnych przeciwko którym procesujemy się w sądach. Pomagamy również na etapie egzekucji komorniczej.