Odzyskiwanie należności od komornika

Odzyskanie kwoty zwindykowanej przez komornika jest możliwe. Dowiadując się z zawiadomienia komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub z innego źródła, możliwe jest odzyskanie zabranej przez komornika kwoty jeżeli dłużnik nie wiedział nic o wcześniej prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu.

Firmy windykacyjne – sekurytyzacjne  kupując masowo zaległe pożyczki kredyty od banków, firm telekomunikacyjnych, ubezpieczycieli, itp., uzyskują komplet dokumentów związanych z daną umową (stanowiącą podstawę do wytoczenia powództwa). Na tych dokumentach widnieje adres zamieszkania lub zameldowania aktualny na dzień zawarcia umowy. Często dane te są nieaktualne. Firmy windykacyjne nie posiadając innego adresu dłużnika, wskazują w pozwie adres z umowy jako aktualny adres do doręczeń. Sądy nie weryfikują adresu pozwanego na etapie postępowania sądowego, wówczas nakaz zapłaty uprawomocnia się bez wiedzy dłużnika.  Po uzyskaniu klauzuli wykonalności na nakazie zapłaty powód (fundusz sekurytyzacyjny czyli  firma windykacyjna) składa wniosek egzekucyjny do komornika, który  ustala aktualnego adresu zamieszkania pozwanego (np. za pośrednictwem bazy ZUS), jeżeli ten mieszka w kraju, co ułatwia mu skuteczne wszczęcie egzekucji.