Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty – Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nakaz zapłaty to szczególny rodzaj wyroku, który zapada wtedy, gdy ktoś dochodzi od innej osoby świadczenia pieniężnego. Przykładowo, gdy pożyczkobiorca spóźni się ze zwrotem pożyczki, sąd może wydać przeciwko niemu tzw. nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym złożonym przez pożyczkodawcę bądź firmę windykacyjną ( tzw. fundusz sekurytyzacyjny). Nakaz zapłaty jest dla osoby zobowiązanej do zapłaty niekorzystny, ponieważ sąd wydaje go na tzw. posiedzeniu niejawnym (czyli pod jej nieobecność – nie ma więc możliwości przedstawienia swoich racji i bronienia się). Największa niedogodność polega jednak na tym, że jeśli otrzyma się wydany przez sąd nakaz zapłaty, istnieje obowiązek w ciągu dwóch tygodni od doręczenia go zaspokojenia roszczenia w całości wraz z kosztami sądowymi, czyli w praktyce należy zapłacić wskazaną kwotę, a także koszty postępowania. Jeśli osoba zobowiązana do zapłaty uważa, że nakaz zapłaty został wydany niesłusznie powinna w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu wnieść do sądu sprzeciw. Sprzeciw od nakazu zapłaty jest to pismo procesowe, w którym zaskarża się wydany przeciwko sobie nakaz zapłaty. Oczywiście należy w nim wskazać, że skierowane żądanie zapłaty jest niezasadne. I mogą to być różne przyczyny niezasadności złożonego pozwu takie jak np.: brak legitymacji czynnej powoda, brak legitymacji biernej pozwanego ( ewentualnego spadkobiercy), nieistnienie roszczenia np. ze względu na jego spłacenie, czy też przedawnienie roszczenia.